Vruchtbaarheidsbegeleiding

Inseminatie

Bij kunstmatige inseminatie bepaalt de dierenarts het correcte moment om de merrie te insemineren.
Algemeen hebben de meeste merries een cyclus van 21 dagen (kan variëren tussen 18 en 24 dagen).
De hengstigheid (term die gebruikt wordt voor de vruchtbare periode van de merrie) duurt gemiddeld 5 dagen.
Op het eind vindt de ovulatie plaats en is de grootste kans op een bevruchting.

Follikelopvolging

De draagtijd van een merrie is doorgaans 11 maanden, waarbij echografische drachtdiagnose vanaf dag 16 na de inseminatie bevestigd kan worden. Vanaf dit moment is de vrucht groot genoeg waardoor het duidelijk zichtbaar is
en vast ligt in de baarmoeder. Wanneer de merrie niet drachtig is, begint de volgende hengstigheid en wordt het correcte dekmoment opnieuw bepaald.