Klinische keuring

Zowel bij de aankoop als de verkoop van een paard, is de klinische keuring van een ervaren
dierenarts onontbeerlijk. Tijdens deze keuring wordt er uitvoerig gekeken voor eventuele gebreken
van het paard door middel van een uitgebreid klinisch onderzoek.
Een klinische keuring kan men zo beperkt of uitgebreid maken als de eigenaar dat wenst.

Waarom een keuring laten uitvoeren?

Tijdens een paardenleven kunnen er heel wat problemen voorkomen.
Het inschatten van de mogelijke toekomstige problemen kan de aankoper heel wat zorgen (en centen!) besparen.

Wat houdt een klinisch onderzoek in?

Eerst wordt het signalement van het paard gecontroleerd aan de hand van het stamboekbewijs.
Indien er geen stamboekbewijs aanwezig is, dient het signalement volledig te worden opgemaakt.
Bovendien dienen alle paarden voorzien te zijn van een microchip in de hals waardoor hun identiteit kan
worden vastgelegd. Deze chip wordt eveneens genoteerd op het keuringsverslag
.
Naast het signalement is ook het gebruiksdoel belangrijk, aangezien bepaalde gebreken tijdens de keuring
voor het ene doel meer kunnen doorwegen dan andere.

Tijdens de signalement controle zal de dierenarts het paard ook uitgebreid gaan inspecteren en palperen.
De algemene bouw wordt bekeken en eventuele standafwijkingen, malformaties of andere afwijkingen
(bv. littekens, wondes) worden genoteerd. Ook het gebit en de ogen worden nagekeken.

Daarbij gebeurt een auscultatie van hart en longen om mogelijke aandoeningen aan het licht te brengen.
Bij abnormaliteiten (bv. bijgeruis) kunnen er bijkomende onderzoeken zoals radiografie, echografie en
endoscopie aangevraagd worden. Deze gebeuren dan in samenwerking met een collega.

Na de klinische controle wordt een bewegingsonderzoek uitgevoerd. Bij de beoordeling van de gang
wordt gelet op de symmetrie en het al dan niet manken, mogelijke ataxie (coördinatiestoornis) en abnormale ademhalingsgeluiden. Daarnaast worden buigproeven uitgevoerd waarbij verscheidene gewrichten
gemanipuleerd worden om gebreken uit te sluiten.