Overige aandoeningen

 • Oogaandoeningen

  Er zijn een aantal oogaandoeningen waar konijnen mee te kampen kunnen hebben. De oorzaken van deze ziektes kunnen verschillend zijn:

  Mogelijke oorzaken:

  • Een trauma aan het oog (bijvoorbeeld: iets heeft in het oog geprikt, gevochten met een ander konijn,...)
  • Bacteriële infectie
  • Een abnormale druk op het oog door een wortel van een tand.

  We raden daarom aan om regelmatig de ogen van jullie konijnen te controleren. Op deze manier kunnen onregelmatigheden snel opgemerkt worden. Bijvoorbeeld abnormale uitvloei, gezwollen oog, rood oog, dichthouden van oog,.... Als het konijntje abnormaal met zijn pootjes aan zijn oog wrijft, of wrijft met zijn hoofdje constant tegen de grond of de omheining, kan dit erop wijzen dat het oog pijn doet. Worden één van deze bovenvermelde symptomen waargenomen is het aangeraden om zo snel mogelijk de dierenarts te contacteren. ​

 • Pasteurella

  Pasteurella is een bacterie waar veel konijnen drager van zijn. Deze bacterie vertoefd in de sinussen van het konijn en kan ademhalingsstoornissen veroorzaken bij een stresssituatie van het konijn. Denk aan bijvoorbeeld een verandering in of van de omgeving.

  Wanneer deze ziekte gediagnosticeerd wordt bij één van jullie konijnen, dan moet het zieke dier zo snel als mogelijk gescheiden worden van de andere konijnen, want deze ziekte is heel besmettelijk.

  Deze ziekte kan behandeld worden door uw dierenarts.

 • Ademhalingsziekten

  Konijnen zijn heel gevoelig aan vocht, tocht en infecties. Dit kan leiden naar een groot aantal verschillende aandoeningen van de ademhaling. Bijvoorbeeld: Rhinitis, longontsteking, verkoudheid, coryza,....

  Ademhalingsziekten kunnen verschillende oorzaken hebben:

  • Infecties veroorzaakt door virussen of bacteriën (pasteurella)
  • Tocht
  • Allergieën
  • Vreemd lichaam ( grasaar bijvoorbeeld)

  Aandoeningen van de luchtwegen kunnen volgende symptomen vertonen:

  • Hoesten
  • Snurken
  • Niezen
  • Neusvloei (snot) (Tip: controleer de voorpootjes van uw konijn op snot. Door zich te wassen kan de neus proper lijken, maar heeft alsnog neusvloei) of oogvloei
  • Abnormale ademhaling (dyspneu)
  • Anorexia
  • Trage of volledige stop van de darmtransit
  • Ontstoken slijmvlies van het oog of een ontstoken bindvlies

  Wordt één of meerdere van deze symptomen opgemerkt bij uw konijn, raadpleeg dan uw dierenarts en deze zal een diagnose stellen en een gepaste behandeling opstellen.