Voortplanting

Iedereen kent wel het gezegde "kweken als konijnen".

Dit gezegde bezit heel veel waarheid. Konijnen bereiken hun seksuele volwassenheid tussen de leeftijd van 4 à 10 maanden. De periode waarop een konijn hun seksuele volwassenheid bereikt, is afhankelijk van de grootte (hoe kleiner het ras, hoe sneller volwassen) en het seizoen (voorjaar is het broedseizoen voor alle konijnen zowel wilde als tamme).

Konijnen kennen geen paarperiode. Voedsters (vrouwelijk konijn) kunnen zich het hele jaar door laten dekken door rammelaars (mannelijk konijn). Er is geen echte voortplantingscyclus, maar er zijn wel periodes van hogere ontvankelijkheid bij voedsters, waar een bevruchting meer kans maakt. Deze vruchtbaardere periode duurt 4 tot 10 dagen gevolgd door een rustperiode van ongeveer 10 dagen. Dit is de reden waarom het aangeraden is om voedsters en rammelaars die niet gecastreerd of gesteriliseerd zijn gescheiden te houden. Ook konijnen die uit de zelfde familie (moeder/ vader en hun nageslacht) komen.

Een gemiddelde dracht is 31 dagen, maar er kan een schommeling zijn tussen de 28-35 dagen. Een verrassing is snel gebeurt, want een dracht kan onopgemerkt blijven tot op het laatste moment!

Bij een geplande dracht kan er enkele dagen voor de worp een werpkist geplaatst worden.

  • Plaats in de ren of kooi van het konijn een doos van ongeveer 30-40cm hoog (afhankelijk van de de grootte van de drachtige voedster). Zet deze doos op een rustige plek, om meer privacy en comfort te voorzien kan de bovenzijde van de doos toe gemaakt worden.
  • Een doek of stro kan als bodembedekking dienen. Hierop zal de voedster een nestje maken met haar eigen vacht.
  • Indien de voedster in vrijheid leeft, zal ze zelf een plaatsje uitzoeken. In dit geval wordt ze het best met rust gelaten.

Konijnen weten van nature uit goed wat ze moeten doen tijdens de partus (worp). Laat de voedster rustig doen en grijp niet in. De nestgrootte van een konijn bedraagt tussen de 2 en 12 lampreien (baby konijntjes). Deze lampreien zijn naakt en blind. Het is van groot belang om de konijnen volledig met rust te laten! Elke vorm van stress (bv. dichtbij het nest komen, nest aanraken, ...) kan er voor zorgen dat de voedster zich in gevaar zal voelen. Dit kan er voor zorgen dat de voedster haar eigen jongen op eet!

De jongen van konijnen zijn nestblijvers (jongen zijn nog niet ver ontwikkeld: geen vacht, ogen toe en oren plat) en volledig afhankelijk van voedster). In tegenstelling tot de jongen van hazen die nestvlieders (jongen zijn voldoende ontwikkeld (vacht, ogen open en oren recht) en kunnen al lopen en meer alleen blijven) zijn.

Een konijn alleen houden raden we niet aan, aangezien konijnen echte groepsdieren zijn. Hou daarom rekening met de vruchtbaarheid van konijnen en neem jullie voorzorgen. Niet gecastreerde rammelaars samen plaatsen bij niet gesteriliseerde voedsters is een slecht idee, want in een korte tijd kan de konijnenfamilie zo groot worden dat de situatie onhandelbaar wordt.