Echografie

Tijdens een consult kan het nodig zijn dat er bijkomende onderzoeken gebeuren.
Een van die onderzoeken is echografie.

Echografie is een beeldvormingstechniek die gebruikt maakt van geluidsgolven waardoor we op een
veilige en pijnloze manier diagnoses kunnen vormen.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Op de plaats die we willen onderzoeken gaan we de huid scheren en brengen we een laagje gel aan.
Dit laatste gebruiken we voor een goed sluitend contact tussen de huid en de sonde, want lucht houdt
de geluidsgolven tegen.Voor een korte echografie volstaat het meestal om de dieren rustig vast te houden.
Soms is het nodig om het dier voor een langere echografie te sederen. Hierdoor worden ze rustiger en
beseffen ze niet meer zo goed wat er rondom hen gebeurt. Dit is aangewezen bij angstige of nerveuze dieren.

Echografie 1
Echografie 2
Echografie 3