Veulenzorg

Veulens moeten na de geboorte snel kunnen rechtstaan (al na 2 uur!), lopen en drinken bij de moeder
(binnen de 3 uur na de geboorte). De reden hiervoor is dat paarden vluchtdieren zijn. Ze moeten immers
de kudde kunnen volgen wanneer deze in gevaar is. Hiermee gaat gepaard dat een veulen zelden zal tonen
dat het ziek is. Want dieren die er ziek uitzien, vormen makkelijke prooien.

Bovendien kan je het ziektebeeld van veulens niet vergelijken met dat van volwassen paard. De symptomen
zijn nog subtieler en daarom komt hulp vaak te laat. De eerste 24 tot 48 uur na de geboorte zijn cruciaal.
Vaak wordt er in deze tijdspanne ook een bloedonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit van de biest te controleren.

Wij bieden zorg op maat voor veulens met neonatale aandoeningen zoals:

Prematuur
Dit zijn veulens die voor 320 dagen dracht (een normale dracht duurt tussen 320 en 360 dagen) geboren worden.
Een prematuur veulen is lichamelijk nog niet volledig ontwikkeld. Zo is hun zuigreflex vaak verzwakt of
zelfs afwezig. Daarnaast koelt een vroeggeboren veulen snel af omdat het moeite heeft met het regelen
van zijn eigen lichaamstemperatuur.

Standafwijkingen
Waar pasgeboren veulens vaak nog wat wankel staan, verandert dit snel binnen een paar dagen.
Toch kunnen er ook afwijkingen zijn aan de stand van de benen. Mits goede behandeling kunnen
de meest voorkomende afwijkingen gecorrigeerd worden.

Diarree
Wanneer u tijdens de eerste levensweken diarree vaststelt bij uw veulen, contacteert u best uw dierenarts.
Diarree is een van de symptomen van sepsis, een bloedvergiftiging veroorzaakt door bacteriën.
Andere symptomen zijn een algemeen ziektebeeld, het veulen gaat veel gaan neerliggen en kan
moeilijk staan en/of lopen.

Veulenziekte
Pasgeboren veulens kunnen tot kort na de geboorte via de nog openstaande navel besmet worden met bacteriën.
Deze nestelen zich meestal in de gewrichten. Dergelijke gewrichtsontstekingen zijn moeilijk te behandelen en kunnen leiden tot blijvende gewrichtsschade of zelfs sterfte. De biest van de moeder bevat doorgaans voldoende antistoffen om infecties te voorkomen. Daarom is het zo belangrijk dat een veulen binnen een paar uur begint te drinken.